Σάββατο, 21 Ιουλίου 2012

Μια σύνθεση βοηθητικού και μια άσκηση

Στο Παγκόσμιο Συνέδριο Σκακιστικής Σύνθεσης (WCCC) του 2010 στην Κρήτη, διεξήχθησαν διάφοροι διαγωνισμοί σύνθεσης.
Στο 13ο Τουρνουά Σύνθεσης Sabra, έπρεπε να φτιάξουμε ορθόδοξο βοηθητικό δυάρι, όπου
B1 (πρώτη μαύρη κίνηση) : ένα μαύρο κομμάτι παίρνει ένα λευκό που κλείνει μια γραμμή
W1 (πρώτη λευκή κίνηση) : ένα λευκό κομμάτι γραμμικής κίνησης φθάνει στην γραμμή αυτή
B2 (δεύτερη μαύρη κίνηση) : το μαύρο κομμάτι που έκανε το πάρσιμο μετακινείται.

Έφτιαξα το παρακάτω πρόβλημα, που δεν πήρε καμιά διάκριση :

3bk3/3p2p1/3P2P1/4PP2/PrP5/1P5b/2K5/5R1B
(10 + 6)
Πρόβλημα-601
Μανωλάς Εμμανουήλ
αδημοσίευτο

h#2
a) Διάγραμμα, b) bKe8c8


a) 1.Bxf5+ Be4 2.Bxg6 Bxg6#
b) 1.Rxa4 Ra1 2.Ra8 Rxa8#


Δίχρωμο Μπρίστολ, Ορθογώνιος-Διαγώνιος μετασχηματισμός, Μαύρες θυσίες, Μονομαχίες wB με bB, wR με bR.


Η άσκηση είναι η εξής :
Στην παρακάτω θέση, (μη ορθόδοξη, γιατί στο d8 υπάρχει Ακρίδα), υπάρχουν λύσεις όταν τοποθετείται ο bK στα τετράγωνα e8 και g8.
Προσπαθήστε να βρείτε μια πολύ οικονομική τροποποίηση (μετακίνηση ή προσθήκη ή αφαίρεση ενός κομματιού), με την οποία το πρόβλημα έχει λύση και όταν τοποθετηθεί ο bK στο τετράγωνο c8.3gk3/3p2p1/3P2P1/r4P2/2P5/7b/4KRB1/8
(7 + 6) (Grasshopper 0 + d8)
Πρόβλημα-602α
Μανωλάς Εμμανουήλ
αδημοσίευτο

h#2
a) Διάγραμμα, b) bKe8c8, c) bKe8g8

a) 1.Bxf5 Be4 2.Bxg6 Bxg6#
b) 1.?? ?? 2.?? ??
c) 1.Rxf5 Rxf5 2.Gh8 Bd5#


Προθεσμία έχετε μέχρι και την Τρίτη 24-07-2012 να στείλετε την τροποποίηση και την λύση με email στο manolas.emmanuel@gmail.com. Οι σωστές λύσεις θα δημοσιευτούν.

Λύση της άσκησης

Η σωστή απάντηση στάλθηκε από τον Σλοβάκο συνθέτη Jaroslav Stun (επισκεφθείτε την σελίδα του εδώ)
a) bRa5b5, που είναι το πιο οικονομικό, και
b) +bPb6
Ευχαριστούμε τον σκακιστικό-φίλο Jaroslav!


3gk3/3p2p1/3P2P1/1r3P2/2P5/7b/4KRB1/8
(7 + 6) (Grasshopper 0 + d8)
Πρόβλημα-602
Μανωλάς Εμμανουήλ
αδημοσίευτο

h#2
a) Διάγραμμα, b) bKe8c8, c) bKe8g8


a) 1.Bxf5 Be4 2.Bxg6 Bxg6#
b) 1.Bxf5 Rxf5 2.Rb8 Rc5#
c) 1.Rxf5 Rxf5 2.Gh8 Bd5#

Δίχρωμο Μπρίστολ, Ορθογώνιος - Διαγώνιος μετασχηματισμός (ODT), Μαύρες ψευδο-θυσίες.
(Όχι πολύ καλό πρόβλημα, με πολλές επαναλήψεις κινήσεων).
3gk3/3p2p1/1p1P2P1/r4P2/2P5/7b/4KRB1/8
(7 + 7) (Grasshopper 0 + d8)
Πρόβλημα-602β
Μανωλάς Εμμανουήλ
αδημοσίευτο

h#2
a) Διάγραμμα, b) bKe8c8, c) bKe8g8

a) 1.Bxf5 Be4 2.Bxg6 Bxg6#
b) 1.Rxf5 Rxf5 2.Ga5 Rf8#
c) 1.Rxf5 Rxf5 2.Gh8 Bd5#


Δεν υπάρχουν σχόλια: