Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

Νίκος Περγιάλης και Μάνος Πανταβός

Οι Έλληνες συνθέτες Νίκος Περγιάλης και Μάνος Πανταβός συνεργάζονται και παράγουν ωραία προβλήματα, σε μορφή μινιατούρας ή Μέρεντιθ.
Στην ανάρτηση αυτή παρουσιάζουμε πέντε αδημοσίευτα προβλήματά τους, όλα ορθόδοξα δυάρια, και τους ευχαριστούμε πολύ.Νίκος Περγιάλης και Μάνος Πανταβός
αδημοσίευτο

8/8/2p5/4Q3/K1kb1sRr/2S5/2PP4/8
#2
 
Πρόβλημα-584

Έτοιμο παιγνίδι
1...Bg1/f2/xc3 [c] /e3/c5 [a] /b6/a7 2.d3# [A]
1...Sg2/d3 [d] /h3/d5 [b] /h5/g6 2.Qxd4# [B]

Δοκιμές : {1.Sb5? Bxe5!}, {1.Rxf4? Rxf4!}, {1.Qxd4+? Kxd4!}, {1.Qxf4? Rxg4!}, {1.Qb5+? cxb5+!}, {1.d3+? Kxc3!}.

Κλειδί : 1.Qd6! [2.Qb4#]
1...Bxc3 [c] 2.d3# [A]
1...Sd3 [d] 2.Qxd4# [B] (2.Qxc6??)
1...Bc5 [a] 2.Qd3# [C]
1...Sd5 [b] 2.Qxc6# [D] (2.Qxd4??)
1...c5 2.Qa6#

Μισο-κάρφωμα. Ματ με καρφώματα [ACD].
Αλλαγμένα ματ (στο έτοιμο παιγνίδι [ab AB], μετά το κλειδί [ab CD]).
Αντιδυάδα (Sd3, Sd5).
Μαύρη διόρθωση (Bxc3, Bc5, c5 διορθώνουν το Sd5).

Νίκος Περγιάλης και Μάνος Πανταβός
αδημοσίευτο

BR1R2Q1/2B5/2p1p1s1/2k5/2b5/2K5/8/4s3
#2
 
Πρόβλημα-585

Δοκιμές : {1.Bb6+? [A] Kb5!},
{1.Bd6+? [B] Kd5!},
{1.Rb4? [2.Bb6# [A] ] Bb5!},
{1.Rd4? [2.Bd6# [B] ] Bd5!},
{1.Qxe6? Bxe6!}, {1.Qf8+? Sxf8!}.

Κλειδί : 1.Qe8! [2.Qxc6#]
1...Se5 2.Qe7#/Qf8#
1...Se7 2.Qxe7#
1...Bb5 2.Bb6# [A]
1...Bd5 2.Bd6# [B]

Ματ Ηχώ(0,0) κατακόρυφος καθρέπτης.
Θέματα Dombrovskis, Somov B2, Option.

Νίκος Περγιάλης και Μάνος Πανταβός
αδημοσίευτο

Q4SR1/S2K3B/3P4/4k1P1/8/2s1P1s1/8/8
#2
 
Πρόβλημα-586

Δοκιμές : {1.Sc6+? / Qe8+? Kd5!}, {1.Sg6+? / Rg6? Kf5!}, {1.Qf3? Sce4!}, {1.Qd5+? Kxd5!}.

Κλειδί : 1.Rg7! [2.Re7#]
1...Sd5 2.Sc6#
1...Sf5 2.Sg6#

Αυτο-μπλοκαρίσματα και λευκές παρεμβολές.

Νίκος Περγιάλης και Μάνος Πανταβός
αδημοσίευτο

3SS3/8/8/4k3/4P3/R7/8/3KQ3
#2
 
Πρόβλημα-587

Δοκιμές : {1.Sc6+? Ke6!}, {1.Se6? Kxe6!}, {1.Rc3? / Rd3? / Ra4? / Qb4?Kf4!}, {1.Rf3? / Qh4? Kd4!}, {1.Qd2? / Qf2? Kxe4!}
Θεματικές δοκιμές :
{1.Sf7+?,
1...Kd4 [a] 2.Qb4# [A],
1...Kf4 [b] 2.Qh4# [B], 1...Ke6!},
{1.Qa5+?,
1...Kd4 [a] 2.Qd5# [C],
1...Kf4 [b] 2.Qf5# [D], 1...Kxe4!}.

Key : 1.Re3!,
1...Kd4 [a] 2.Qc3# [E],
1...Kf4 [b] 2.Qg3# [F]

Ματ ηχώ(0,2) κατακόρυφος καθρέπτης. Zagorujko 3x2.
Θέματα Option, Banny, Dombrovskis (paradoxe).

Νίκος Περγιάλης και Μάνος Πανταβός
Αφιερωμένο στον Εμμανουήλ Μανωλά
αδημοσίευτο

8/8/R7/S7/1kP2S2/8/R3K3/8
#2
 
Πρόβλημα-588

Δοκιμές : {1.Se6? / Sd3+? [A] Kc3! [a] },
{1.Kd3? / Sd5+? [B] Kc5! [b] },
{1.Rc6? [2.Sd5# [B] ] Kc3! [a] },
{1.Kd2? [2.Sd3# [A] ] Kc5! [b] }.

Κλειδί : 1.Ke3!,
1...Kc3 [a] 2.Sd5# [B],
1...Kc5 [b] 2.Sd3# [A]

Θέματα Dombrovskis, Αντι-αναστροφή απειλής, Banny.

Δεν υπάρχουν σχόλια: