Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011

Εμμανουήλ Μανωλάς (5), Συνθέσεις από το Γιέζι, μέρος 2

Συνεχίζουμε με τις υπόλοιπες συνθέσεις με τις οποίες συμμετείχα σε διάφορους διαγωνισμούς σύνθεσης στο Jesi της Ιταλίας, στα πλαίσια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Σκακιστικών Συνθέσεων.
Όταν μία σύνθεση έχει ελάττωμα ή δεν τυχαίνει να αρέσει στον κριτή ή είναι υποδεέστερη από συνθέσεις άλλων συνθετών, τότε δεν παίρνει διάκριση. Εμείς βάζουμε τα δυνατά μας για να πετύχουμε το καλύτερο αλλά, όπως συμβαίνει στην ζωή, αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό. Μερικές από τις συνθέσεις, όταν τις δούμε αργότερα χωρίς πίεση (και με μεγαλύτερη εμπειρία) υπάρχει δυνατότητα να βελτιωθούν. Αυτό οι έμπειροι κριτές το βλέπουν ή το διαισθάνονται, οπότε η γνώμη τους είναι βαρύνουσα.
Σε προηγούμενη ανάρτηση είδαμε πέντε συνθέσεις, ας δούμε τώρα και τις υπόλοιπες.


Διαγωνισμός 11ος Ιαπωνικού Σάκε (Japanese Sake) και 3ος Βραζιλιάνικης Κασάσας (Brazilian Cachaça)

Θέμα : Σειράς Αντίστροφο ματ ή πατ, (ss#n, ss=n), με Αντίστροφη Προαγωγή. Δεν επιτρέπονται μυθικά κομμάτια ή μυθικές συνθήκες πλην της Μαξιμούμερ.

Στο αντίστροφο σειράς n κινήσεων, κάνουν τα Λευκά n-1 κινήσεις μόνα τους χωρίς να δίνουν σαχ και στην τελευταία κίνησή τους αίρεται η ακινησία των Μαύρων που επιτυγχάνουν τον στόχο (ματ ή πατ).
Γνωρίζουμε ότι ένα λευκό πιόνι ξεκινάει από την δεύτερη γραμμή και προάγεται στην όγδοη (για μαύρο : έβδομη και πρώτη, αντίστοιχα). Με την συνθήκη αντίστροφης προαγωγής, ένα λευκό κομμάτι που προήλθε από προαγωγή μόλις πατήσει στην δεύτερη γραμμή ξαναγίνεται πιόνι (για μαύρο : έβδομη, αντίστοιχα).


k7/7P/p2pp3/K1ppp3/P1p5/8/1s2p3/1r3bb1 w
(3+13)
Πρόβλημα-502
Kostas Prentos - Manolas Emmanuel
Πρώτη Εύφημη Μνεία
ss#18, Reversible Promotion, Maximummer, 2 solutions

1.h8=B 2.Bxe5 3.Bxb2=P 4.b4 5.bxc5 6.c6 7.c7 8.c8=B 9.Bd7 10.Bb5 11.Bxc4 12.Bxe2=P 13.e4 14.e5 15.exd6 16.d7 17.d8=B 18.Bb6 Bxb6#
1.h8=S 2.Sg6 3.Sf4 4.Sxe2=P 5.e4 6.exd5 7.dxe6 8.e7 9.e8=S 10.Sxd6 11.Sxc4 12.Sxb2=P 13.b4 14.bxc5 15.c6 16.c7 17.c8=S 18.Sb6+ Bxb6#

Ο Ιάπωνας κριτής Tadashi Wakashima σχολίασε : "Πολύ ωραία παρουσίαση σε δύο λύσεις τριών προαγωγών και δύο αντιστροφών (με λευκούς αξιωματικούς στην πρώτη λύση και λευκούς ίππους στην δεύτερη)".
Το βραβείο συνοδεύτηκε από μια φιάλη Ιαπωνικό Σάκε.


8/q3r2P/1b4p1/pb6/2p3p1/2p2k1p/1s1r1p1P/5K2 w
(3+14)
Πρόβλημα-503
Manolas Emmanuel
Τρίτη Εύφημη Μνεία
ss#27, Reversible Promotion

1.h8=B 2.Bxc3 3.Bxb2=P 4.b4 5.bxa5 6.axb6 7.bxa7 8.a8=R 9.Rd8 10.Rxd2=P 11.d4 12.d5 13.d6 14.d7 15.d8=S 16.Se6 17.Sf4 18.Sxh3 19.Sf4 20.h4 21.h5 22.hxg6 23.g7 24.g8=Q 25.Qxc4 26.Se6 27.Qd3+ Bxd3#

Ο Ιάπωνας κριτής Tadashi Wakashima σχολίασε : "Allumwandlung με δύο πιόνια".
Το βραβείο συνοδεύτηκε από μια φιάλη Βραζιλιάνικη Κασάσα.

Δούλεψα αρκετές ημέρες για να φτιάξω αυτό το πρόβλημα. Τα λογισμικά στους υπολογιστές δεν μπορούσαν να βοηθήσουν πολύ γιατί είναι πολλές οι κινήσεις και αργούσαν φρικτά, (χρόνος ελέγχου = 45 ώρες). Προς το τέλος με βοήθησε στον έλεγχο ο ταχύτατος Κώστας Πρέντος, που τον ευχαριστώ.

Το σχέδιο του Λευκού να δώσει σαχ με την βασίλισσα από το d3 ώστε να αναγκαστεί ο bBb5 να την πάρει δίνοντας ματ έχει εμπόδια. Πρώτον δεν υπάρχει βασίλισσα, δεύτερον πολλά μαύρα κομμάτια (Qa7, Bb6, Sb2, c4, Rd2, Re7) την εμποδίζουν να απειλήσει ματ από το d3, άσε που ο bK έχει διαφυγή από το f4. Και ο bBb5 εμποδίζεται να πάει στο d3 από το bPc4.
Το bPg6 χρειάζεται για να αλλάξει στήλη το wPh2 και να προαχθεί στο g8, αλλά αν το τοποθετούσα στο g5, προέκυπτε δεύτερη ανεπιθύμητη λύση με 1.h8=S.
Το κλειδί δεν έπρεπε να είναι προαγωγή σε βασίλισσα γιατί η δεύτερη κίνηση 2.Qxc3 θα έδινε σαχ.
Όμοια για την κίνηση 8.a8=R, που αν έβγαινε βασίλισσα, θα έδινε σαχ. Και μετά μόνο η διαδρομή Ra8-d8-xd2=P ισχύει, όχι μέσω του a2!
Την Βασίλισσα θα την χρειαστούμε στο τέλος, αλλά και κάποιο κομμάτι να προσέχει το f4. Αν πρέπει να ελευθερωθεί το wPh2, παρατηρούμε ότι το bPh3 μόνο με ίππο μπορεί να παρθεί χωρίς να δοθεί σαχ στον μαύρο βασιλιά!


Στην δέκατη τέταρτη κίνηση ο ίππος δεν προλαβαίνει και να πάρει τον πύργο (14.dxe7?) και να λυθεί το πρόβλημα σε 27 κινήσεις. Τον αφήνει λοιπόν, και πρέπει να του κλείσει την γραμμή αργότερα φυλάγοντας και το f4 από εκεί. Πόσο αργότερα;
Προτού κλείσει το e6 πρέπει να περάσει από πάνω η βασίλισσα, 25.Qg8xc4, και μετά 26.Sf4-e6.
Τελικά στο πρόβλημα επιτυγχάνονται οι τέσσερις προαγωγές (=allumwandlung), Αξιωματικός, Πύργος, Ίππος και Βασίλισσα.8/1Pq5/8/8/4p1pp/4r2k/3spr1p/3bbs1K w
(2+13)
Πρόβλημα-504
Manolas Emmanuel
Τρίτος Έπαινος
ss#27, Reversible Promotion

1.b8=B 2.Ba7 3.Bxe3 4.Bxd2=P 5.d4 6.d5 7.d6 8.dxc7 9.c8=R 10.Rg8 11.Rxg4 12.Rxe4 13.Rxe2=P 14.e4 15.e5 16.e6 17.e7 18.e8=R 19.Rxe1 20.Rxf1 21.Rxf2=P 22.f4 23.f5 24.f6 25.f7 26.f8=Q 27.Qf3+ Bxf3#

Ο Ιάπωνας κριτής Tadashi Wakashima σχολίασε : "Τρεις προαγωγές και τρεις αντιστροφές με ένα μοναδικό πιόνι".
Εδώ έβαλα το μέγιστο πλήθος εμποδίων (χωρίς δυνάμεις από προαγωγή) στο σχέδιο των Λευκών.

Διαγωνισμός Θεματικός "Ο προβληματιστής των Ουραλίων (The Ural's Problemist)" - 2011

Θέμα : Αντίστροφο πρόβλημα (s#n, n=3, 4 ή 5), με καταστροφή και επανάκτηση μιας λευκής ή μαύρης μπαταρίας.


7b/7p/3S1k1P/2P4P/4R3/pp2pPQ1/p4p2/Kb3r2 w
(8+10)
Πρόβλημα-505
Manolas Emmanuel
Version, Αφιερωμένο στον Andrey Selivanov
s#4

Δοκιμές : {1.f4? [2.Qg6+ hxg6 3.Re6+ Kxe6#] Bg7!}, {1.Re8? [2.Qf4+ Bf5#] e2!}
Κλειδί : 1.Re5! [2.Qf4+ Bf5#] e2 2.Qh4+ Kxe5 3.Qe4+ Kf6 4.Qe7+ Kxe7#

Η αφιέρωση έγινε γιατί ο Κριτής Andrey Selivanov εντόπισε ότι η αρχική θέση που παρέδωσα {7b/8/3S1k1P/2P3RP/Q7/pp2p3/p4p2/Kb3r2 w} είχε ένα ελάττωμα (απαράσκευο σαχ 1...Kxf5+ στο έτοιμο παιγνίδι). Η έκδοση (version) που δημοσιεύεται εδώ είναι διορθωμένη.


Ελπίζω ότι σας έδωσα μια ιδέα της δημιουργικής κατάστασης που υπάρχει στα παγκόσμια πρωταθλήματα. Σκεφθείτε ότι υπήρχαν άλλοι τόσοι διαγωνισμοί που δεν έλαβα μέρος και το κυριότερο ότι υπήρχαν πολλοί συνθέτες πολύ καλύτεροι από εμένα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: