Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2010

Διαγωνισμός Λύσης 2010-01-24, ISC 6

Έκτος Διεθνής Παράλληλος Διαγωνισμός Λύσης Σκακιστικών Προβλημάτων

Μπορείτε να δείτε εδώ την προκήρυξη.
Η ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής για την Αθήνα είναι η Κυριακή 24 Ιανουαρίου, 10:30 ώρα Ελλάδας, στην αίθουσα της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, Λεωφ. Συγγρού 25, 4ος όροφος.
Υποβολές συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2010. Υπάρχει αριθμητικό όριο 30 συνολικά συμμετοχών και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Υπεύθυνος: Χάρης Φουγιαξής, τηλ. 210-9491442 (πρωί), 210-8653077 (βράδυ), 697-9126087
Email: harryfou@ath.forthnet.grΒαθμολογήθηκαν οι παρακάτω, όλοι στην κατηγορία-1 :
Κώστας Πρέντος, Παναγιώτης Κονιδάρης, Φίλιππος Τερζής, Αθανάσιος Σπηλιάδης, Απόστολος Σταματόπουλος, Κωνσταντίνος Σμπούκης, Γιώργος Φινοκαλιώτης, Νικόδημος Κοτρώτσος, Γιώργος Σταματόπουλος, Αιμίλιος Λευτεριώτης, Κλέλια Λυκοθανάση, Εμμανουήλ Μανωλάς.

Συγχαρητήρια στον πρωταθλητή Κώστα Πρέντο (Θεσσαλονίκη), στον Παναγιώτη Κονιδάρη (Μεγανήσι Λευκάδας), στον Φίλιππο Τερζή (Πάτρα).

Παρακάτω παρουσιάζουμε τα προβλήματα του διαγωνισμού, πρώτα τα 8 της εύκολης κατηγορίας-2 και μετά τα 12 της πιο δύσκολης κατηγορίας-1.Κατηγορία 2

(Πρόβλημα 407)
O. Stocchi,
3rd Prize, l' Enigmistica Popolare, 1935,
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (7 + 4)
[5K2/1s6/8/5R2/kS4Q1/qpP5/8/R4B2]


Έτοιμο παιγνίδι 1...Qxa1,Qa2 / b2 / Sa5 2.Sc2# / Qd1# / Bb5#
Δοκιμές {1.Qc4? b2!}, {1.Qe4? Sc5!}
Κλειδί 1.Qd4! (5) [2.Qd7#]
1...Qxa1,Qa2 / b2 / Sa5 / Sc5 / Sd6,Sd8
2.Sc2# / Qd1# / Bb5# / Sc6# / Qa7#


(Πρόβλημα 408)
B. Atanackovic,
Yug. Sahovski glasnik, 1956,
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (5 + 8)
[8/6K1/3pp3/4kp2/1s1p4/sQ2p1P1/1S6/7B]

Κλειδί : 1.Qc2! (5) Zugzwang
1...d5 / Saxc2 / Sbxc2 / d3 / e2 / f4
2.Qc7# / Sc4# / Sd3# / Qc3# / Qxe2# / Qe4#


(Πρόβλημα 409)
L. Prokes,
1st - 2nd Prize, Gros, 1938,
Παίζουν τα Λευκά και κερδίζουν.
+ (4 + 2)
[2s5/8/1PS1Pk2/8/4K3/8/8/8]

Κλειδί : 1.b7! (1) Sd6+ 2.Kd4! (1) [i] Sxb7 3.Kd5! (1) Kg7 [ii] 4.Sd8! (1) Sxd8 5.e7! (1) Sf7 6.e8Q +

[i] 2.Kd5? Sxb7!
[ii] 3...Sc5 4.e7 Se6 [iii] 5.Kd6 Sg7 6.Kd7 Kf7 7.Sd8+ K~~ 8.Se6
[iii] 4...Sa6 5.Kd6 Kf7 6.Sd8+ Ke8 7.Se6 Kf7 8.Sg7 Sc7 9.Kd7 Kf6 10.Se8+


(Πρόβλημα 410)
Pavlos Moutecidis,
1st Prize, Biuletyn, 1959,
Αντίστροφο σε 2 κινήσεις.
s#2 (7 + 7)
[6Bk/5Rs1/5S2/4Q2P/8/3ppp2/4p1p1/4K1S1]


Έτοιμο παιγνίδι 1...Se6 / Sxh5 / Se8 2.Qxe6 / Qh2 / Qxe8 d2,f2#
Κλειδί : 1.Bh7! Zugzwang
1...Se6 2.Qxe6 (1,25) d2,f2#
1...Sf5 2.Bxf5 (1,25) d2,f2#
1...Sxh5 2.Qxh5 (1,25) d2,f2#
1...Se8 2.Qb8 (1,25) d2,f2#


(Πρόβλημα 411)
I. Draiska,
1st Prize, Lett. Ty, 1958,
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (8 + 6)
[B1s2s2/2B3p1/5Q2/1p2S3/2bk1S2/5P2/2R5/7K]


Έτοιμο παιγνίδι 1...Kc5 / Ke3 2.Sed3# / Sg4#
Δοκιμή {1.Qh4? [2.Qf2#] Kc5 / Ke3 2.Sfd3# / Sg2#, 1...Sd6!]
Κλειδί : 1.Qg5! (5) [2.Qg1#]
1...Kc5 / Ke3 / Sd6
2.Sc6# / Se6# / Bb6#


(Πρόβλημα 412)
M. Lipton,
2nd Prize, Sunday Citizen Ring Ty, 1966,
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (6 + 5)
[2K1k3/1R4BS/3R4/5Ss1/8/2b5/4r3/3r4]

Δοκιμές {1.Be5? Sxh7!}, {1.Rd4? Re6!}, {1.Sd4? Re7!}
Κλειδί : 1.Bd4! (5) ( Νοβότνι, [2.Sg7#,Rd8#] )
1...Rxd4 / Bxd4 / Re7,Se6
2.Sg7# / Rd8# / R(x)e7#


(Πρόβλημα 413)
W. M. Archakov & J. Gorbatenko,
3rd Hon. Mention, "64", 1978,
Ματ σε 3 κινήσεις.
#3 (7 + 10)
[8/Ks6/5p1q/pQ3S1r/5S1p/k3P1R1/1p4p1/1B4b1]


Κλειδί : 1.Sd5! [2.Qd3+ (1,25) Ka4 3.Bc2#]
1...Bxe3+ 2.Sd4 (1,25) [3.Qb3#] Sc5 / a4 3.Sc2# / Qd3,Qb4#
1...Qxe3+ 2.Sb6 (1,25) [3.Qa4#] Sc5 3.Sc4#
1...Sc5 2.Qxa5+ (1,25) Sa4 / Kb3 3.Qb4# / Qb4,a2#


(Πρόβλημα 414)
B. Gadjanski,
1st Prize, Mat, 1977,
Βοηθητικό σε 2 κινήσεις.
h#2 (5 + 12)
[8/8/4KS1q/2ppp3/Rssk4/2p5/3brrb1/3Q2B1]


I) 1.Sd3! Bh2 2.Be3 Bxe5# (2,5)
II) 1.Se3! Qb3 2.Rf3 Qxd5# (2,5)
Κατηγορία 1

(Πρόβλημα 415)
V. Kopaev,
Magyar Sakkelet, 1980,
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (9 + 10)
[S4q2/3pb3/p2k1pS1/2R2P2/s3P3/1Q2BKp1/5P2/3r3r]

Δοκιμές {1.Rc2? Rh4!}, {1.Rc3? Rd3!}, {1.Rc4? Rd5!}, {1.Rc7? Qh6!}
Κλειδί : 1.Rc1! (5) [2.Bf4#]
1...Rxc1,Rd5 / Rd3 / Rh4 / Qh6 / Sc3,Sc5
2.Q(x)d5# / Qxd3# / Qxd1# / Qb8# / Qb6#


(Πρόβλημα 416)
G. Backsi,
Magyar Sakkszovetzeg, 1959,
Ματ σε 3 κινήσεις.
#3 (10 + 9)
[7B/r4p2/2B1ks2/p2p1S1p/K2p1R1P/3S3Q/P1P5/4r3]

Κλειδί : 1.Qg2! [2.Qxd5+ (1,25) Sxd5 3.Sc5#]
1...Re4 2.Qg5 (1,25) [3.Qf6#] S~~ / Sd7 3.Sc5# / Qe7#
1...Rd7 2.Qg7 (1,25) [3.Qxf6#] S~~ / Se4 3.Sc5# / Qe5#
1...Se4 2.Qxe4+ (1,25) Rxe4,dxe4 3.Sc5#


(Πρόβλημα 417)
U. Degener,
Championnat de RDA, 1987-88,
Ματ σε 6 κινήσεις.
#6 (7 + 10)
[4B2s/r1p5/r1pp4/5PS1/4S2k/3p3P/5p2/B1s2K2]


Δοκιμές {1.Sf3+? Kxh3!}, {1.f6? Sg6!}, {1.Be5? dxe5!}
Κλειδί : 1.Bd4! [2.Bxf2#]
1...Ra2 2.Be5 [3.Bg3#]
__2...dxe5 3.f6 [4.Sf3+ Kxh3 5.Bd7#]
____3...Sf7 4.Bxf7 ~~ 5.Sf3+ (*) Kxh3 6.Be6#
____3...Sg6 4.Bxg6 ~~ 5.Sf3+ (*) Kxh3 6.Bf5#
Με ένα * = 4 βαθμοί. Με δύο * = 5 βαθμοί.


(Πρόβλημα 418)
J. H. Marwitz,
Schakend Nederland, 1984,
Παίζουν τα Λευκά και κερδίζουν.
+ (4 + 5)
[2r5/7b/2RPK3/6pp/4k3/8/8/2S4]


1.Sc3+ [i] Kf4 2.Sd5+ Ke4 3.Sf6+ Kf4 4.Sxh5+ (1) Kg4 5.Sf6+ Kf4
6.Sd5+ Ke4 7.Sc3+ Kf4 8.Se2+! (2) Kg4 [ii] 9.Rxc8! (1) Bf5+ 10.Ke7 Bxc8
11.Kd8 Bf5/Ba6 12.Sd4! (1) +

[i] 1.Rxc8? Bf5+!
[ii] 8...Ke4? 9.Sg3+! ~~ 10.Rxc8.


(Πρόβλημα 419)
Chr. Jones,
US Problem Bulletin, 1990,
Βοηθητικό σε 4 κινήσεις. Δύο λύσεις.
h#4 2.1.1.1... (6 + 11)
[8/1p3p1p/B2p3P/3PpPpP/K5k1/p7/r4q1R/8]

I) 1.Qa7! Rb2 2.Kxf5 Rxb7 3.Kf6 Rb3 4.Qe7 Rf3# (2,5)
II) 1.Qb2! Re2 2.Kxh5 Rxe5 3.Kxh6 Re3 4.Qg7 Rh3# (2,5)


(Πρόβλημα 420)
W. Tura,
Magyar Sakkelet, 1985,
Αντίστροφο σε 4 κινήσεις.
s#4 (15 + 9)
[2R5/2B1p3/BPk1PP2/1S1p1Qp1/1P3pP1/1S3K2/p1s2PP1/rbR5]

Κλειδί : 1.Re8! Zugzwang
1...exf6 2.Qxd5+ Kxd5 3.Sc3+ Kc6 4.Sd4+ (2,5) Sxd4#
1...d4 2.Bb7+ Kxb7 3.Sc5+ Kc6 4.Sxd4+ (2,5) Sxd4#


(Πρόβλημα 421)
J. C. Morra,
The Field, 1961,
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (10 + 9)
[1S2r3/1R6/K2pkP1B/1p2P3/1S5b/p1P2R1b/qp6/6Q1]

Έτοιμο παιγνίδι 1...Kxe5 2.Qe3#
Δοκιμές {1.Qb6? Qd5!}, {1.Qd1? / Qd4? d5!}
Κλειδί : 1.Qg6! (5) [2.Qxe8#]
1...Bxf6 / dxe5 / Kxe5 / R~~
2.Qxf6# / Rb6# / Re3# / R(x)e7#


(Πρόβλημα 422)
Dr E. Palkoska,
Tepl. Chemm. Anzeiger, 1922,
Ματ σε 3 κινήσεις.
#3 (8 + 11)
[1b1Q2b1/2p3p1/4p1P1/1pP1k1Sp/1K2B3/2pp1P2/6s1/2B5]


Κλειδί : 1.Sh3! Zugzwang
1...d2 2.Qxd2 (1) [2.Qxc3#] cxd2 / Kf6 3.Bb2# / Qg5#
1...Se3 2.Bxe3 (1) ~~ 3.Qg5# / Qd4# / Bf4# / Bd4#
1...h4 2.Sf2 (1) ~~ 3.Sg4# / Sxd3#
1...c6 2.Qxb8 (0,5) Kf6 / Kd4 3.Bg5# / Qd6#
1...Ba7 2.Qxc7 (0,5) Kf6 / Kd4 3.Bg5# / Qd6#
1...Bf7 2.Bh7 (0,5) [3.Bxg7#] gxh6 3.Qh8#
1...Bh7 2.Bh7 (0,5) [3.Bxg7#] gxh6 3.Qh8#


(Πρόβλημα 423)
P. Polak,
Pravda, 1977,
Ματ σε 4 κινήσεις.
#4 (7 + 14)
[1sQ4K/r3B3/1p6/bp2pSp1/2p2k2/5Bp1/2PpPp2/1q2s3]

Κλειδί : 1.Qf8! [2.Bxg5+ Kxg5 3.Qh6+ (1) Kxf5 4.e4#]
1...Qxc2 2.Sd6+ Ke3 3.Bxg5+ (1) Kd4 4.Sxb5#
__2...Qf5 3.Qxf5+ (1) Ke3 4.Qe4 (Qxe5)#
1...Sxf3 2.Sh6+ Ke4 3.Qxf3+ (0,5) Kd4 4.Sf5#
__2...Ke3 3.Qxf3+ (0,5) Kd4 4.Sf5#
1...Rxe7 2.Sxe7+ Ke3 3.Sd5+ (1) Kd4 4.e3#


(Πρόβλημα 424)
T. B. Gorgiew,
Shakmatny Listok, 1929,
Παίζουν τα Λευκά και κερδίζουν.
+ (3 + 5)
[8/3k4/1p2R1p1/4K3/8/8/2b1B3/6b1]

1.Bb5+! Kd8 2.Rd6+ (1) Ke7 3.Rd7+ Kf8! 4.Kf6 (1) Kg8! 5.Bc4+ Kh8!
6.Rd8+ (1) [i] Kh7 7.Bg8+ Kh6! 8.Bb3! (2) [ii] Bd4+ [iii] 9.Rxd4 Bxb3 10.Rh4#.

[i] 6.Rd2? Be4 =
[ii] 8.Be6? g5 =
[iii] 8...Bxb3 / g5,Kh5 9.Rh8# / Bxc2 +


(Πρόβλημα 425)
V. Bunka & V. Kichigin,
Magyar Sakkelet, 1980,
Βοηθητικό σε 3 κινήσεις. Τρεις λύσεις.
H#3 3.1.1.1... (5 + 12)
[8/3p4/1bbp1p1R/1p5B/8/PkPrr2p/pp6/6K1]

I) 1.Kxa3! Bf7 2.h2+ Rxh2 3.b1=S Rxa2#
II) 1.Rd4! Bf3 2.Rxc3 Rxh3 3.R3c4 Bd1#
III) 1.Kc4! Bf7+ 2.Kc5 Rh4 3.Rd4 cxd4#
Μία λύση = 1,5 βαθμός / Δύο λύσεις = 3,5 βαθμοί / Τρεις λύσεις = 5 βαθμοί.(Πρόβλημα 426)
C. Gamnitzer,
Thema Danicum, 1994,
Αντίστροφο σε 5 κινήσεις.
s#5 (14 + 11)
[1s6/br1P2R1/b2PQ3/4P1S1/1PS2kP1/P2prp1p/3BpK1P/4R1s1]

Κλειδί : 1.Bc1! [2.Sd2 ~~ 3.Sxh3+ Sxh3#]
1...Bc5 2.b5 [3.Sd2 [4.Sxh3+ Sxh3#]]
__2...Bb4 3.axb4 [4.Sd2 [5.Sxh3+ (1,25) Sxh3#]]
__2...Ba7 3.bxa6 [4.Sd2 [5.Sxh3+ (1,25) Sxh3#]]
____3...Rb2 4.Sxb2 [5.Bxe3+ (1,25) Bxe3#] d2 5.Sd3+ (1,25) Rxd3#

1 σχόλιο:

Alotan είπε...

Τα πρώτα συγκεντρωτικά αποτελέσματα, ανεπίσημα ακόμα, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της PCCC: http://www.sci.fi/~stniekat/pccc/isc10.htm

Το δύσκολο ρόλο να αντικαταστήσει τον "αγνοούμενο" κεντρικό διευθυντή Ολλανδό Bakker, ανέλαβε ο Γερμανός Axel Steinbrink. Θα ακολουθήσει η συγκέντρωση των φύλλων των λυτών, ο έλεγχος και η οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων.

Νικητής στην πρώτη κατηγορία, με το απόλυτο 100% ο Βέλγος GM Eddy van Beers, μπροστά από αρκετούς κορυφαίους λύτες. Σύνολο συμμετοχών 193 στην πρώτη κατηγορία. (Επιπλέον 83 λύτες στη δεύτερη, πιο εύκολη κατηγορία).